2016-04-04 «Російсько-український словник складної лексики» Святослав Караванський Третє доповнене і виправлене видання.
Словник містить коло 40 000 перекладів російських слів, граматичних
форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного
наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся – лексика систематично не перекладена в наявних
нормативних словниках. Поза тим, словник наводить відсутні у масових
словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає
переклади фразеологічних зворотів, прислів’їв, крилатих виразів, цитат з
літературних творів.
Словник адресовано широкому колові читачів – від школярів до державних діячів.
Ціна: 160 грн Наявність: Так
2014-08-22 «Практичний словник синонімів української мови, 5-те видання» Святослав Караванський 5-те опрацьоване і доповнене видання.
Понад 20 000 синонімічних рядів.
Практичний словник синонімів української мови – це мовознавчий довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі царини
людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих
синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику
лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно
занедбані терміни й вислови української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується двома правописами водночас: сучасним проколоніяльним правописом та
правописом 1928 р. Читач має можливість вибору.
Словник адресовано широкому колові читачів: від школярів до державних діячів.
Ціна: 160 грн Наявність: Так
2012-04-19 «Практичний словник синонімів української мови, 4-те вид.» Святослав Караванський 4-те вид., опрацьоване і значно доповн.Близько 20 000 синонімічних рядів. Практичний словник синонімів української мови – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи при­близно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотво ри та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом. Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.
Ціна: 100 грн Наявність: Так
2011-08-04 «Практичний англо-український словник фразеологічних синонмів» Тарас Береза “Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів” показує фразеологічне багатство англійської та української мов, є практичним виданням. Тому він може задовольнити широкі потреби цільової аудиторії. Словник допоможе носіям англійської і української мов, глибше зрозуміти та засвоїти паралельні фразеологічні структури, яких немає в інших словниках. Містить близько 19 000 фразеологічних одиниць. Головними гаслами, є крилаті вислови відомі імена літературних героїв, назви популярних книжок та кінострічок, а також вислови, що вживаються у мовленні.
Словник розрахований для професіоналів та широкого кола читачів, не байдужих до мови.
Ціна: 90 грн Наявність: Так
2009-04-07 «Англо-український словник з українською транскрипцією, 2-ге видання» Мирон Федоришин Цей словник виходить другим виданням, переробленим та доповненим. Він зосереджує увагу на одному з найважчих аспектів вивчення англійської мови – читанні та вимові слів. Запропоновано оригінальну систему транскрипції звуків англійської мови українськими літерами й подано таблицю її відповідності знакам міжнародної фонетичної транскрипції. Словник містить близько 7000 найуживаніших слів англійської мови і має покажчик українських слів (понад 3000), яким можна користуватися як українсько-англійським словничком.
Розразований на всіх, хто вивчає англійську мову.


Наявність: +Ціна: 40 грн.
Наявність: Ні
2008-03-14 «Практичний словник синонімів української мови» Святослав Караванський 3-тє вид., опрацьоване і доповн. Практичний словник синонімів української мови – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи при­близно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибірможливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотво ри та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом.­­­­­­ Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.4-те опрацьоване і значно доповнене видання.
Наявність: Ні
2006-07-04 «Англо-український словник з інформатики та обчислюв. техніки» Орест Коссак Словник містить понад 15000 термінів з інформатики, комп’ютерних технологій та інженерії. Для фахівців у галузі інформатики, комп’ютерних технологій, перекладачів, викладачів, студентів, школярів. Книга видана за підтримки: Digital Equipment Corp.
Наявність: Ні
2006-02-01 «Російсько-український словник складної лексики» Святослав Караванський 2-ге вид., доповн. і випр. Словник містить коло 40000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся. Лексика систематично не перекладена в наявних нормативних словниках. Позатим, словник наводить відсутні у масових словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає переклади фразеологічних зворотів, прислів'їв, крилатих виразів, цитат з літературних творів. Словник адресовано широкому колові читачів від школярів до державних діячів.
Ціна: 70 грн Наявність: Так
2005-07-19 «Словник рим української мови» Святослав Караванський Словник рим української мови, укладений як лінгвографічна модель формального нагромадження звукових сигналів мовним центром людини. Словник рим української мови є унікальним реєстром чоловічих, жіночих і дактилічних рим української мови. Для реєстрації рим автор застосував цілком новий метод словникування лексичних одиниць, який дав змогу якнайнаочніше відобразити римоyтворчу палітру української мови, не обмежену лише основними граматичними формами слів. Словник реєструє практично всі похідні форми слів. Читач, зацікавлений у пошуку рим, знайде у словнику невичерпне джерело римотворчости. Словник може з успіхом заступати орфографічний та орфоепічний словники, почасти фразеологічний словник, а також граматичний словник української мови. Ці риси Словника роблять його потрібною книгою для студента, науковця, а також кожного щирого словолюба.
Ціна: 400 грн Наявність: Так
2005-06-23 «Англо-український словник з українською транскрипцією» Мирон Федоришин Словник зосереджує увагу на одному з найважчих аспектів вивчення англійської мови - читанні та вимові англійських слів. Запропоновано оригінальну транскрипцію звуків англійської мови й подано таблицю відповідності зі знаками фонетичної транскрипції. Містить понад 5000 найуживаніших слів. Має покажчик українських слів. Розрахований на всіх, хто вивчає англійську мову. Книга видана за підтримки Європейського Союзу (проект Tempus-Tacis).

2-те перероблене та доповнене видання.
Наявність: Так
2005-06-23 «Російсько- український словник бібліотечно-бібліографічних термінів» М. Сташко
Наявність: Ні
2005-06-23 «Цінні папери.Фондовий ринок. Тлумачний словник» Г. Вознюк, А. Загородній Словник містить близько тисячі понять і термінів з питань функціонування національного й світового фондового ринку та обігу цінних паперів. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на професійних учасників фондового ринку, приватних інвесторів, економістів- і фінансистів-практиків, викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також на широкий читацький загал.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Гроші. Валюта. Валютні цінності. Тлумачний словник» А. Загородній, Г. Вознюк Словник містить близько восьмисот понять і термінів з питань функціонування грошового та валютного ринків, організації готівкового й безготівкового грошового обігу, обігу валютних цінностей. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України Словник розрахований на банківських працівників, підприємців, економістів- і фінансистів-практиків, викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також на широкий читацький загал.
Наявність: Ні
2005-06-22 «Англо-український та укр.-англ. словник- довідник з телекомунікацій» Орест Коссак, Р. Кравець Словник-довідник містить понад 4000 термінів і охоплює теми: види зв’язку, надання послуг, сучасні технології. Складається з англо-українського та українсько-англійського словників, словника англійських та українських скорочень, довідкової частини. Для фахівців з телекомунікацій, перекладачів, викладачів і студентів. Книга видана за підтримки:Digital Equipment Corp.УкртелекомUtelUMCThe British CouncilSchool of Slavonic and East European Studies University of LondonДержавний університет “Львівська політехніка”
Ціна: 10 грн Наявність: Так