2015-08-17 «Основи біохімії за Ленінджером» Нельсон Д., Кокс М. Основи біохімії за Ленінджером.
1280 стор.Посібник / Переклад з англ. Наук. ред. перекладу С.Комісаренко.
Перше українське видання сучасного найпопулярнішого підручника з біологічної хімії Дейвіда Нельсона та Майкла Кокса, що є оновленою версією книги видатного американського вченого та викладача Альберта Ленінджера. Саме за підручниками цього автора, починаючи з 70-х років ХХ ст., готують фахівців у навчальних закладах біологічного, медичного, фармацевтичного та аграрного профілів практично в усіх країнах світу. Значення такої підготовки особливо важливе з огляду на інтенсивний розвиток нових наукових галузей – молекулярної біології, біотехнології, медичної біохімії та біоінформатики, основою яких є біохімія.
Для студентів, аспірантів, викладачів та науковців з різних природничих дисциплін – біології, хімії, медицини, фармакології, ветеринарії та агрономії.
Ціна: 2700 грн Наявність: Так
2010-06-30 «Екологічна етика» Березюк Д.О., Мальований М.С., Дячок В.В., Ятчишин Ю.Й. У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, коротко викладено питання курсу «Екологічна етика». Крім цього розглянуто питання предмету етики та особливостей функціонування моралі, розглянуто етичні категорії особистості, спілкування та відношення різних релігій до охорони навколишнього природного середовища, екологічні традиції українців та екологічні рухи в світі. Матеріали посібника викладено в популярній формі, де автори звертаються до відомих фактів та цікавих аналогій з історії. Навчальний посібник можна рекомендувати не тільки студентам та аспірантам екологам, а всім небайдужим до теми екології та моралі.
Наявність: Ні
2009-03-12 «Органічна хімія» Чирва В. Я., Ярмолюк С. М., Толкачова Н. В., Земляков О. Є. 996 с. Викладено основи сучасної органічної хімії. Розглянуто теоретичні питання основ природи хімічного зв’язку, будову та реакційну здатність органічних молекул з урахуванням впливу електронних факторів на перебіг хімічних реакцій. Наведено сучасні промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їхні фізичні та хімічні властивості. Описано механізми найважливіших хімічних реакцій. Значну увагу приділено питанням стереохімії та енантіомерії органічних молекул. Для характеристики органічних сполук широко використано спектральні методи, такі як УФ-, IЧ- і ПМР-спектроскопія. Взято до уваги рекомендації Української національної комісії з хімічної термінології і номенклатури. Для студентів-хіміків і біохіміків, а також спеціальностей з біології, фармації тощо та всіх, хто цікавиться органічною хімією. Наявність: -
Наявність: Ні
2005-07-20 «Методи наближених обчислень» Ольга Коссак, Орест Коссак, Ольга Тумашова Ольга Тумашова, Ольга Коссак 168 стор.Метою навчального посібника є набуття практичних навичок використання чисельних методів для розв’язування прикладних задач. У посібнику теоретичний матеріал викладено доступно і в простій формі, в додатку демонструється практичне застосування чисельних методів до розв’язування задач та апробація їх на персональних комп’ютерах за допомогою алгоритмічної мови Turbo Pascal. У посібнику розглянуто питання інтерполяції та апроксимації функцій, чисельного інтегрування, розв’язування нелінійних рівнянь, прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних та нелінійних алгебричних рівнянь, чисельні та різницеві розв’язки задачі Коші, крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету "Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Наявність: + Роздрібна ціна: 20.00 грн.
Наявність: Ні
2005-07-19 «Музика двадцятого століття» Стефанія Павлишин Розглянуто напрями, стилі і теоретичні системи. Окремо аналізується роль новаторів Шенберга і Айвза також з іншого боку розглянуто словя’янські національні школи, зокрема української.Посібник розрахований для музичних і мистецьких навчальних закладів, а також для всіх хто цікавиться питанням сучасної культури.
Ціна: 35 грн Наявність: Так
2005-06-24 «Чи розмовляєте ви французькою?» Навчальний посібник складається з шести частин: “Моя сім’я і я”, “Мій робочий день”, “Моє навчання” (на прикладі Національного університету “Львівська політехніка” та Університету Сержі Понтуаз, Франція), “Україна” (Україна, Київ, Львів), “Франція”, “Подорожування”.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Основи менеджменту» Це перша фундаментальна праця з менеджменту, виконана спільно американськими й українськими вченими та адаптована до українських умов. За її основу взято підручник Рикі В. Ґріфіна, професора університету Texas A&M (CША) “Основи менеджменту. Головні концепції та застосування” (2-е вид., 2000). Підручник відображає головні тенденції світового ринку і базової освітньої літератури в галузі менеджменту, орієнтує на використання практичних підходів та унікальних за природою інтерактивних методів навчання студентів. Ця книга є водночас теоретичним і практичним виданням, яке допоможе як у вивченні базових теоретичних основ менеджменту, так і у практичній щоденній роботі менеджера будь-якого рівня в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які формують і удосконалюють сучасні системи менеджменту в організаціях.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Програмування у середовищі Turbo Pascal» У книзі послідовно викладено матеріал, що охоплює всі основні засоби мови Турбо Паскаль, починаючи від простих типів даних і структур керування для їхнього опрацювання, структуровані типи (масиви, множини, записи, файли), вказівні типи, динамічні структури, деякі алгоритми їхнього опрацювання. Кожен розділ завершується вправами. Наведено багато прикладів програм, що можуть бути корисними під час самостійного розроблення студентами власних програм. Описано також елементи об’єктно-орієнтованого програмування. В додатках наведено головні процедури і функції стандартних модулів для роботи з екраном і клавіатурою, а також засоби побудови графічних зображень. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться програмуванням.
Наявність: Ні
2005-06-23 «120 диктантів: Зб. конкурс. диктантів та навч.-метод. завд. з укр.мови» У збірнику подано методичні поради, практичні завдання і типові диктанти з української мови для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України, в яких диктант є вступним письмовим іспитом. Матеріали підготовлено колективом викладачів вищих навчальних закладів, методистів та вчителів середніх шкіл м.Львова. Пропоновані тексти адаптовано й опрацьовано відповідно до вимог чинного “Українського правопису”. Збірник рекомендований для використання в роботі зі слухачами курсів довузівської підготовки, учнями середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Комунікативна німецька мова» За ред. В.Задорожного, Т.Зайферта, Ф.Шпітцера, М.Весни.Навчальний посібник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів України. Він може бути використаний усіма, хто хоче поркращити свої знання комунікативної німецької мови. Посібник складається з шести частин: “Моя сім’я”, “Навчальний день студента”, “Навчання в університеті”, “Україна”, “Німеччина”, “Подорож”. Обсяг та вид вправ дають змогу використовувати посібник у студентських групах різного рівня знань.Книга видана за підтримки Європейського Союзу (проект Tempus-Tacis).
Наявність: Ні
2005-06-23 «Спілкуємося англійською мовою» За ред. П.Корнеса і Н.Гайдук Навчальний посібник складається шести частин: “Життя у сім’ї”, “Повсякденне життя”, “Студентське життя сьогодні”, “Україна”, “Англомовні країни”, “Подорожування”. Мета книги – сприяти розвитку навичок спілкування англійською мовою. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та ґімназій. Книга видана за підтримки Європейського Союзу (проект Tempus-Tacis).
Наявність: Ні
2005-06-23 «Хорове сольфеджіо» Практичний посібник для вивчення курсу сольфеджіо в старших класах дитячих музичних шкіл, в педагогічних і музичних училищах, на факультетах музичного виховання педінститутів і на диригентсько-хорових факультетах консерваторій. Побудований на матеріалі української хорової музики. Співник для жіночого триголосого хору a capella.
Наявність: Ні