2007-05-17 «Текстовий процесор Word» Орест Коссак, І. Юрчак У книзі описані можливості текстового процесора Word 2003 англійської та української версій для підготовки різноманітних доку¬ментів, що містять таблиці, графіки, формули, а також електронних листів та веб-сторінок. Численні вправи дають змогу отримати практичні навички роботи. Для користувачів персональних комп’ютерів.
Наявність: Ні
2007-05-07 «12 уроків з 1С:Бухгалтерія, 4-те вид.» О. Дубій Книга призначена передусім для бухгалтерів, які починають працювати з програмою 1С:Бухгалтерія. В ній міститься інформація, необхідна бухгалтеру в повсякденній роботі. Головні компоненти програми та дії з ними описані детально, увагу зосереджено на найважливіших моментах і головних принципах роботи з програмою.Буде корисною також бухгалтерам та операторам, які мають досвід роботи з програмою 1С:Бухгалтерія, оскільки дасть змогу осягнути роботу програми в цілому і взаємодію її комnoнентів.Для бухгалтерів, користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні
2005-07-19 «Чарівний світ Photoshop» Ольга Коссак, Орест Коссак Описано головні прийоми роботи з найвідомішим редактором растрової графіки Photoshop. Розглянуто всі засоби, функції та можливості редагування фотографій і малюнків: унесення змін, ретушування, застосування різних спецефектів, пов'язання з web-технологіями тощо. Текст доповнений ілюстраціями та вправами, які розкривають унікальні можливості редактора. Розраховано на дизайнерів, ілюстраторів, художників, усіх хто прагне ефективно застосовувати сучасні комп'ютерні технології.
Наявність: Ні
2005-07-19 «12 уроків з 1С:Бухгалтерія, 3-тє вид.» О. Дубій Призначена передусім для бухгалтерів, які починають працювати з програмою 1С:Бухгалтерія. В книзі міститься інформація, необхідна бухгалтеру в повсякденній роботі. Головні компоненти програми та дії з ними описані детально, увагу зосереджено на найважливіших моментах і головних принципах роботи з програмою. Буде корисна також бухгалтерам і операторам, які мають досвід роботи з програмою, оскільки дасть змогу осягнути роботу програми в цілому і взаємодію її компонентів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Текстовий процесор Word 2000» Орест Коссак, І. Юрчак У книзі описані можливості текстового процесора Word 2000 англійської та російської версій для підготовки різноманітних документів, що містять таблиці, графіки, формули, а також електронних листів та web-сторінок. Численні вправи дають змогу отримати практичні навички роботи. Для користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Corel Draw 8 - віртуальний кольоровий світ» Ольга Коссак, П. Венгерський У книзі описані основні прийоми роботи з популярним графічним редактором CorelDRAW 8 англійської версії. Розглянуто всі засоби, функції та можливості створення кольорових графічних об`єктів. Текст доповненний ілюстраціями, прикладами побудови графічних зображень та довідковим матеріалом. Для користувачів персональних комп`ютерів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Сім кроків до MS Word.» Орест Коссак, І. Юрчак У посібнику описані можливості текстового редактора MS Word 6.0 для підготовки різноманітних документів, що містять таблиці, малюнки, графіки, формули. Численні вправи дають змогу отримати практичні навички роботи.Для користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «MS Word for Windows: від текстового процесора до видавничої системи.» Левченко О. В книзі описані практично всі основні прийоми роботи з популярним текстовим процесором Microsoft Word для Windows версій 6.0 (російської та англійської) та 7.0 (російської). У першій частині розглянуто функції Word-у, власне, як текстового процесора, у другій - його можливості як видавничої системи, у третій - налаштування основних параметрів. Текст супроводжується ілюстраціями, корисними порадами та описом курйозних ситуацій. Для всіх користувачів персональних комп'ютерів, які прагнуть освоїти програму Microsoft Word для Windows.Книга видана за підтримки Діавест-Львів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Знайомство з Internet.» Павликевич А., Копистянський А., Максимюк О. У посібнику описані структура, основні поняття, види послуг та правила поведінки в Internet. Розглянуті основні програмні продукти та принципи, за допомогою яких можна отримати інформацію в Internet. Для користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Табличний процесор Microsoft Excel: основи роботи.» Левченко О., Горлач В. У книзі описані основні прийоми роботи з популярним табличним процесором Microsoft Excel для Windows російської та англійської версій. Як базовий варіант програми розглянуто Excel-97, однак у тих випадках коли є суттєві розбіжності з Excel-95, наведено опис команд і цієї версії. Текст доповнений ілюстраціями, прикладами розв'язування найбільш типових задач та багатим довідковим матеріалом. Для всіх користувачів персональних комп'ютерів, які прагнуть освоїти програму Microsoft Excel. Книга видана за підтримки Діавест-Львів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Delphi 4 - сучасна технологія візуального програмування» В.Черняхівський У книзі описано систему Delphi, яка дає змогу створювати програми для роботи під керуванням ОС Windows. Розглянуто головні елементи середовища Delphi, визначення та використання команд, прийоми роботи. Наведено назви подій та концепцію їх застосування під час програмування, а також повний перелік компонент Delphi та загальні принципи їхньої побудови. Головні властивості компонент систематизовано в логічну структуру, визначено роботу з інспектором об’єктів, описано роботу з довідковою системою. Розглянуто головні особливості мови Object Pascal, яка є в основі Delphi. В останньому розділі наведено навчально-демонстраційні проекти, які дають змогу зрозуміти суть програмування в Delphi та використання компонент. Для програмістів персональних комп'ютерів, які бажають перейти на нові технології програмування та створити сучасні програмні продукти. Книга видана за підтримки Діавест-Львів.
Наявність: Ні
2005-06-23 «12 уроків з 1С:Бухгалтерія, 2-ге вид.» О. Дубій Книга призначена передусім для бухгалтерів, які починають працювати з програмою 1С:Бухгалтерія. В ній міститься інформація, необхідна бухгалтеру в повсякденній роботі. Головні компоненти програми та дії з ними описані детально, увагу зосереджено на найважливіших моментах і головних принципах роботи з програмою. Буде корисною також бухгалтерам та операторам, які мають досвід роботи з програмою 1С:Бухгалтерія, оскільки дасть змогу осягнути роботу програми в цілому і взаємодію її компонентів. Для бухгалтерів, користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні