2005-07-19 «Українська діаспора в Росії» В. Ідзьо Наукова та науково-популярна лiтература Збірник наукових праць, присвячений питанням історичної ролі українців у Росії, українсько-російським взаємовідносинам упродовж століть та на сучасному етапі. Дослідження містить у своїй основі глибокий науковий, фактологічний аналіз джерел, більшість яких апробовані вперше. Дослідник зясовує питання становлення та розвитку в Росії українських політичних, наукових, релігійних організацій, українських друкованих органів, аналізує становище українців у Росії та росіян в Україні впродовж віків та на сучасному етапі.
Ціна: 10 грн Наявність: Так