2005-07-20 «Методи наближених обчислень» Ольга Коссак, Орест Коссак, Ольга Тумашова Підручники та посібники для вузів Ольга Тумашова, Ольга Коссак 168 стор.Метою навчального посібника є набуття практичних навичок використання чисельних методів для розв’язування прикладних задач. У посібнику теоретичний матеріал викладено доступно і в простій формі, в додатку демонструється практичне застосування чисельних методів до розв’язування задач та апробація їх на персональних комп’ютерах за допомогою алгоритмічної мови Turbo Pascal. У посібнику розглянуто питання інтерполяції та апроксимації функцій, чисельного інтегрування, розв’язування нелінійних рівнянь, прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних та нелінійних алгебричних рівнянь, чисельні та різницеві розв’язки задачі Коші, крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету "Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Наявність: + Роздрібна ціна: 20.00 грн.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Corel Draw 8 - віртуальний кольоровий світ» Ольга Коссак, П. Венгерський Порадник користувача персонального комп. У книзі описані основні прийоми роботи з популярним графічним редактором CorelDRAW 8 англійської версії. Розглянуто всі засоби, функції та можливості створення кольорових графічних об`єктів. Текст доповненний ілюстраціями, прикладами побудови графічних зображень та довідковим матеріалом. Для користувачів персональних комп`ютерів.
Наявність: Ні
2005-07-19 «Чарівний світ Photoshop» Ольга Коссак, Орест Коссак Порадник користувача персонального комп. Описано головні прийоми роботи з найвідомішим редактором растрової графіки Photoshop. Розглянуто всі засоби, функції та можливості редагування фотографій і малюнків: унесення змін, ретушування, застосування різних спецефектів, пов'язання з web-технологіями тощо. Текст доповнений ілюстраціями та вправами, які розкривають унікальні можливості редактора. Розраховано на дизайнерів, ілюстраторів, художників, усіх хто прагне ефективно застосовувати сучасні комп'ютерні технології.
Наявність: Ні