2011-10-17 «Практичний словник синонімів української мови» Святослав Караванський Готуються до видання Четверте видання, опрацьоване і значно доповнене. Близько 20 000 синонімічних рядів.
Наявність: Ні
2017-01-15 «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» Святослав Караванський (100 стор.) Наукова та науково-популярна лiтература Пропонувану увазі читачів розвідку «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» присвячено станові української мови після лінгвоцидних експериментів Москви з “наближення” нашої мови до мови окупанта. Розглянуто низку прищеплених нам мовних ідіотизмів, які гальмують самостійний розвиток української мови і сприяють обмосковщенню українців, бо відтручують їх від користування рідною мовою.
Ціна: 120 грн Наявність: Так
2008-09-16 «До зір крізь терня, або хочу бути редактором» Святослав Караванський Наукова та науково-популярна лiтература До зір крізь терня, або хочу бути редактором” – це серія популярних бесід, свого часу публікованих у журналі “Книжник-рев’ю”, присвяче­них різним сторонам редагування українських текстів. Бесіди ці у популярній формі розв’язують низку склад­них питань, які виникають перед редактором у його праці з укра­їнськими текстами. Легкість та доступність викладу робить зміст бесід своєрідним вступом до редак­торської професії і може пра­вити за дороговказ для тих, хто ще не є редактором, але планує бути ним у майбутньому.
Ціна: 30 грн Наявність: Так
2012-09-12 «Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку не сховаєш» Святослав Караванський Наукова та науково-популярна лiтература Питанням походження мов цікавились та цікавляться і науковці і ненауковці. Навколо цього питання попрацювали і щирі вчені й далекі від науки любителі. Тому у цій галузі немає твердих, усталених поглядів. Автор цієї розвідки висловлює на підставі живих фактів і якнайдоступнішою мовою свій погляд на походження однієї із світових мов – російської мови, історично відомої, як московська мова. Розвідку розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.
Друге виправлене видання з додатком "Галицька складова московської мови"
Наявність: Ні
2014-08-26 «Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку не сховаєш, 2-ге видання» Святослав Караванський Наукова та науково-популярна лiтература Друге виправлене видання з додатком "Галицька складова московської мови"
Питанням походження мов цікавились та цікавляться і науковці і ненауковці. Навколо цього питання попрацювали і щирі вчені й далекі від науки любителі. Тому у цій галузі немає твердих, усталених поглядів.
Автор цієї розвідки висловлює на підставі живих фактів і якнайдоступнішою мовою свій погляд на походження однієї із світових мов – російської мови, історично відомої, як московська мова. Розвідку розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.
Ціна: 50 грн Наявність: Так
2013-09-04 «Лист до Героя пера - Марії Матіос» Святослав Караванський Наукова та науково-популярна лiтература Ця збірка листів та статей автора стане у пригоді всім, хто цікавиться українською мовою та шляхами її відродження після сталінського мовного Голодомору. Читач знайде у цій збірці й низку інших матеріялів на теми, які хвилюють сучасників. Збірку розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.
Ціна: 50 грн Наявність: Так
2016-09-03 «Обираймо чесних Президентів!» Святослав Караванський Наукова та науково-популярна лiтература Цю публікацію спрямовано на реальне покращання президентської влади в Україні через новий та глибоко демократичний процес обрання Президентів України.
Ціна: 50 грн Наявність: Так
2009-03-12 «Секрети української мови» Святослав Караванський Наукова та науково-популярна лiтература “Секрети української мови” – це популярна розповідь про самобутні риси української мови, зачесані під канцелярську гребінку під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає всі галузі “мовного господарства”, зачеплені руйнацією: орфоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова. Наведено поради, як долати дискримінаційну спадщину минулого. Велику увагу приділено невикористаним можливостям українського словотвору. Додано словнички шельмованої, упослідженої та безпідставно занедбаної української лексики.
“Секрети української мови” розраховано на широке коло шанувальників рідного слова від школярів до державних діячів.
Ціна: 100 грн Наявність: Так
2008-03-14 «Практичний словник синонімів української мови» Святослав Караванський Словники 3-тє вид., опрацьоване і доповн. Практичний словник синонімів української мови – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи при­близно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибірможливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотво ри та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом.­­­­­­ Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.4-те опрацьоване і значно доповнене видання.
Наявність: Ні
2012-04-19 «Практичний словник синонімів української мови, 4-те вид.» Святослав Караванський Словники 4-те вид., опрацьоване і значно доповн.Близько 20 000 синонімічних рядів. Практичний словник синонімів української мови – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи при­близно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотво ри та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом. Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.
Ціна: 100 грн Наявність: Так
2014-08-22 «Практичний словник синонімів української мови, 5-те видання» Святослав Караванський Словники 5-те опрацьоване і доповнене видання.
Понад 20 000 синонімічних рядів.
Практичний словник синонімів української мови – це мовознавчий довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі царини
людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих
синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику
лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно
занедбані терміни й вислови української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується двома правописами водночас: сучасним проколоніяльним правописом та
правописом 1928 р. Читач має можливість вибору.
Словник адресовано широкому колові читачів: від школярів до державних діячів.
Ціна: 160 грн Наявність: Так
2006-02-01 «Російсько-український словник складної лексики» Святослав Караванський Словники 2-ге вид., доповн. і випр. Словник містить коло 40000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся. Лексика систематично не перекладена в наявних нормативних словниках. Позатим, словник наводить відсутні у масових словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає переклади фразеологічних зворотів, прислів'їв, крилатих виразів, цитат з літературних творів. Словник адресовано широкому колові читачів від школярів до державних діячів.
Ціна: 70 грн Наявність: Так
2016-04-04 «Російсько-український словник складної лексики» Святослав Караванський Словники Третє доповнене і виправлене видання.
Словник містить коло 40 000 перекладів російських слів, граматичних
форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного
наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся – лексика систематично не перекладена в наявних
нормативних словниках. Поза тим, словник наводить відсутні у масових
словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає
переклади фразеологічних зворотів, прислів’їв, крилатих виразів, цитат з
літературних творів.
Словник адресовано широкому колові читачів – від школярів до державних діячів.
Ціна: 160 грн Наявність: Так
2005-07-19 «Словник рим української мови» Святослав Караванський Словники Словник рим української мови, укладений як лінгвографічна модель формального нагромадження звукових сигналів мовним центром людини. Словник рим української мови є унікальним реєстром чоловічих, жіночих і дактилічних рим української мови. Для реєстрації рим автор застосував цілком новий метод словникування лексичних одиниць, який дав змогу якнайнаочніше відобразити римоyтворчу палітру української мови, не обмежену лише основними граматичними формами слів. Словник реєструє практично всі похідні форми слів. Читач, зацікавлений у пошуку рим, знайде у словнику невичерпне джерело римотворчости. Словник може з успіхом заступати орфографічний та орфоепічний словники, почасти фразеологічний словник, а також граматичний словник української мови. Ці риси Словника роблять його потрібною книгою для студента, науковця, а також кожного щирого словолюба.
Ціна: 400 грн Наявність: Так
2010-08-05 «Книга-журнал одного автора» Святослав Караванський Художня література “Книга-журнал одного автора” – новий вид друкованої продукції: у форматі книги здійснено видання, яке має всі ознаки журналу за винятком того, що всі матеріяли книги-журналу належать одному автору. Книга-журнал містить твори різних жанрів, що їх звичайно публікують журнали: поезію, прозу, публіцистику, гумор тощо, і це все одного автора. Цю книгу-журнал зладив С. Караванський. Книгу-журнал розраховано на шанувальників українського слова, зокрема читачів літературних журналів.
Наявність: Ні
2013-05-17 «Гумористичний самвидав» Святослав Караванський Художня література «Гумористичний самвидав» – це збірка поширених в СРСР анекдотів, оброблених у віршованій формі колишнім в’язнем Ґулаґу. Збірка зацікавить усіх любителів гумору, а надто молоде покоління, незнайоме із сміховинним у своїй суті ’безкласовим’ суспільством Соловецького Союзу.
Ціна: 30 грн Наявність: Так