2006-10-25 «Лєшек Мазепа: біо-бібліоґрафічні відомості та інші матеріали» Тереса Мазепа Наукова та науково-популярна лiтература У збірнику відображено основні віхи життя, науково-педагогічної та громадської діяльності кандидата мистецтвознавства, професора Лєшека Мазепи. Видання адресоване дослідникам-музикознавцям, студентам музичних і педагогічних закладів, усім тим, хто цікавиться науково-культурним життям нашого краю.
Наявність: Ні