2015-06-30 «Сучасна скульптура Львова» Орест Голубець Мистецтво Альбом представляє певну панораму сучасної львівської скульптури. Її підґрунтя творить доробок митців, творчий шлях яких уже обірвався – Івана Севери, Сергія Литвиненка, Євгена Дзиндри, Еммануїла Миська, Теодозії Бриж, Богдана Романця. Наступна когорта художників яскраво ілюструє розмаїття нинішніх образотворчих підходів – Роман Гарбуз, Олег Капустяк, Петро Кулик, Іван Микитюк, Ярослав Мотика, Володимир Одрехівський, Роман Петрук, Віктор Проданчук, Петро Старух, Володимир Цісарик, Ярослав Юзьків, Василь Ярич.
Ціна: 250 грн Наявність: Так
2014-08-25 «Сучасне малярство Львова» Орест Голубець Мистецтво Альбом відображає певний зріз сучас­но­го львівського малярства в усьому його роз­ма­їтті. Підґрунтя творять особистості, твор­чий шлях яких, на жаль, уже обірвався – Р. Се­ль­сь­кий, К. Звіринський, З. Флінта, О. Мінько. На­ступне гроно митців яскраво ілюструє різні, іноді діаметрально протилежні образо­творчі принципи та підходи – від яскраво ви­ра­женого експресіонізму (М. Безпальків, Б. Бу­ряк, С. Гай, М. Демцю, В. Патик, В. Рибо­тицький, М. Шимчук) до відверто експресив­­ного (В. Бажай) чи раціональнішого, естетизованого абстракціонізму (І. Янович), від емо­ційного образно-асоціативного сприй­няття світу (Р. Романишин) до його гли­бин­ого ра­ціонально-фі­лософського осмислення (А. Максименко, Л. Медвідь).
Ціна: 200 грн Наявність: Так