2006-07-04 «Англо-український словник з інформатики та обчислюв. техніки» Орест Коссак Словники Словник містить понад 15000 термінів з інформатики, комп’ютерних технологій та інженерії. Для фахівців у галузі інформатики, комп’ютерних технологій, перекладачів, викладачів, студентів, школярів. Книга видана за підтримки: Digital Equipment Corp.
Наявність: Ні
2005-06-22 «Англо-український та укр.-англ. словник- довідник з телекомунікацій» Орест Коссак, Р. Кравець Словники Словник-довідник містить понад 4000 термінів і охоплює теми: види зв’язку, надання послуг, сучасні технології. Складається з англо-українського та українсько-англійського словників, словника англійських та українських скорочень, довідкової частини. Для фахівців з телекомунікацій, перекладачів, викладачів і студентів. Книга видана за підтримки:Digital Equipment Corp.УкртелекомUtelUMCThe British CouncilSchool of Slavonic and East European Studies University of LondonДержавний університет “Львівська політехніка”
Ціна: 10 грн Наявність: Так
2007-05-17 «Текстовий процесор Word» Орест Коссак, І. Юрчак Порадник користувача персонального комп. У книзі описані можливості текстового процесора Word 2003 англійської та української версій для підготовки різноманітних доку¬ментів, що містять таблиці, графіки, формули, а також електронних листів та веб-сторінок. Численні вправи дають змогу отримати практичні навички роботи. Для користувачів персональних комп’ютерів.
Наявність: Ні
2005-07-20 «Методи наближених обчислень» Ольга Коссак, Орест Коссак, Ольга Тумашова Підручники та посібники для вузів Ольга Тумашова, Ольга Коссак 168 стор.Метою навчального посібника є набуття практичних навичок використання чисельних методів для розв’язування прикладних задач. У посібнику теоретичний матеріал викладено доступно і в простій формі, в додатку демонструється практичне застосування чисельних методів до розв’язування задач та апробація їх на персональних комп’ютерах за допомогою алгоритмічної мови Turbo Pascal. У посібнику розглянуто питання інтерполяції та апроксимації функцій, чисельного інтегрування, розв’язування нелінійних рівнянь, прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних та нелінійних алгебричних рівнянь, чисельні та різницеві розв’язки задачі Коші, крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету "Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Наявність: + Роздрібна ціна: 20.00 грн.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Сім кроків до MS Word.» Орест Коссак, І. Юрчак Порадник користувача персонального комп. У посібнику описані можливості текстового редактора MS Word 6.0 для підготовки різноманітних документів, що містять таблиці, малюнки, графіки, формули. Численні вправи дають змогу отримати практичні навички роботи.Для користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні
2005-07-19 «Чарівний світ Photoshop» Ольга Коссак, Орест Коссак Порадник користувача персонального комп. Описано головні прийоми роботи з найвідомішим редактором растрової графіки Photoshop. Розглянуто всі засоби, функції та можливості редагування фотографій і малюнків: унесення змін, ретушування, застосування різних спецефектів, пов'язання з web-технологіями тощо. Текст доповнений ілюстраціями та вправами, які розкривають унікальні можливості редактора. Розраховано на дизайнерів, ілюстраторів, художників, усіх хто прагне ефективно застосовувати сучасні комп'ютерні технології.
Наявність: Ні
2005-06-23 «Текстовий процесор Word 2000» Орест Коссак, І. Юрчак Порадник користувача персонального комп. У книзі описані можливості текстового процесора Word 2000 англійської та російської версій для підготовки різноманітних документів, що містять таблиці, графіки, формули, а також електронних листів та web-сторінок. Численні вправи дають змогу отримати практичні навички роботи. Для користувачів персональних комп'ютерів.
Наявність: Ні